Pomoć koju možemo omogućiti

Usluge koje pružamo

  • Koordinacija svih organizacija i udruga na području Grada Zagreba koje se bave palijativnom
    skrbi
  • Posjet bolesniku u njegovom domu-medicinska sestra specijalizirana za palijativnu skrb
  • Web stranica za korisnike koja pruža sve informacije o pomoći koju mogu ostvariti
  • „call-centar“ –otvorena telefonska linija za informacije i podršku
  • Edukativne brošure
  • Predavanja-praktične radionice za članove obitelji o skrbi za bolesnog člana obitelji
  • Posudionica pomagala
Promjena veličine fonta