Izjava o pristupačnosti

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice unutar domene www.zdravstvena-njega.hr.

Stupanj usklađenosti

Internetske stranice Ustanove za zdravstvenu njegu u kući su djelomično usklađene s odredbama Zakona. U nastavku se daje obrazloženje za dio mrežnih stranica koji nije usklađen s odredbama Zakona (sadržaj nije pristupačan) i/ili na koji se odnose iznimke propisane Zakonom.

Nepristupačan sadržaj

Mrežna lokacija zdravstvena-njega.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta
  • iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju (primjerice, neki dijelovi obrasca za registraciju)
  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
  • prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje
  • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 18. rujna 2020. temeljem samoprocjene koju je provela Ustanova za zdravstvenu njegu u kući.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući možete dobiti povratne informacije informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Ustanove za zdravstvenu njegu u kući.

  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@zdravstvena-njega.hr
  • poštom na adresu: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Preradovićeva 17/1, 10 000 Zagreb

Inspekcijski nadzor
Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Promjena veličine fonta