O palijativnoj srbi


Tratinčica
 

Što je palijativna skrb?


  • Palijativna skrb je aktivna i cjelovita briga kako za osobu čija bolest više ne reagira na liječenje, tako i za bolesnikovu obitelji
  • Palijativna skrb nastoji ublažiti bol i patnju te poboljšati kvalitetu života bolesnika i njegove obitelji
  • Palijativna skrb ne ublažava samo fizičke simptome već i pomaže kod psihičkih, socijalnih i duhovnih poteškoća
  • Palijativna skrb pruža podršku članovima obitelji tijekom bolesti i u žalovanju nakon bolesnikove smrti
  • Palijativna skrb slavi život: ona ne ubrzava, niti ne odgađa smrt, smatrajući ju dijelom
    normalnog životnog procesa
  • Vrijednosti koje palijativna skrb naglašava: bolesnikovo dostojanstvo,samostalnost,odlučivanje o vlastitom životu i liječenju te cjeloviti pristup svakom bolesniku kao pojedincu


Letci

Dragi korisnici


Kako bismo Vam što prije mogli pomoći molimo da ispunite ovaj obrazac...

Ime
Prezime
Kontakt telefon


NASTAVITE S PRIJAVOM

Telefon   ...ili nas nazovite: 091/4841-048

Partneri projekta
Zdravstvena njega zg logo ofs logo