Tko pruža palijativnu skrb?

Skrb za osobe pri kraju života pruža se na različitim razinama.

  • Palijativni pristup – cjeloviti pristup bolesniku u liječenju i komunikaciji od strane zdravstvenih radnika koji pružaju zdravstvenu i socijalnu skrb za građane (liječnici opće medicine i liječnici u općim bolnicama, medicinske sestre u primarnoj zdr.zaštiti i bolnicama,farmaceuti, osoblje u ustanovama za kućnu njegu te domovima i dr.)
  • Opća palijativna skrb – stručnjaci koji su češće uključeni u skrb o terminalno oboljelima (liječnici i sestre primarne zdravstvene zaštite, njegovateljice,gerijatri, onkolozi i dr.) ali palijativna skrb nije glavni fokus njihovog rada
  • Specijalistička palijativna skrb – skrb koju zajednički pruža tim visokoobrazovanih stručnjaka iz područja zdravstvene, socijalne i duhovne skrbi terminalno oboljelih osoba
  • Volonteri – dobro educirani i organizirani volonteri različitih struka i sposobnosti bitno pridonose kvaliteti skrbi za terminalne bolesnike te su važan dio palijativnog tima
  • Članovi obitelji – kao glavni nositelj skrbi za oboljelog člana, dobro informirana i educirana obitelj, može uz pomoć i podršku pružati veoma kvalitetnu skrb i njegu u domu bolesnika

Letci

  • Referentna kartica za klinicku palijativu
  • Što je palijativna skrb
  • Znakovi i simptomi priblizavanja smrti
Promjena veličine fonta