Što je palijativna skrb?

  • Palijativna skrb je aktivna i cjelovita briga kako za osobu čija bolest više ne reagira na liječenje, tako i za bolesnikovu obitelji
  • Palijativna skrb nastoji ublažiti bol i patnju te poboljšati kvalitetu života bolesnika i njegove obitelji
  • Palijativna skrb ne ublažava samo fizičke simptome već i pomaže kod psihičkih, socijalnih i duhovnih poteškoća
  • Palijativna skrb pruža podršku članovima obitelji tijekom bolesti i u žalovanju nakon bolesnikove smrti
  • Palijativna skrb slavi život: ona ne ubrzava, niti ne odgađa smrt, smatrajući ju dijelom normalnog životnog procesa
  • Vrijednosti koje palijativna skrb naglašava: bolesnikovo dostojanstvo,samostalnost,odlučivanje o vlastitom životu i liječenju te cjeloviti pristup svakom bolesniku kao pojedincu
Promjena veličine fonta